کنترل تردد RFID

کنترل تردد RFID

در سیستمهای کنترل تردد روش های شناسایی متفاوتی برای شناسایی تردد کننده وجود دارد. RFID یک روش رایج و ارزان در سیستم های کنترل تردد است. در کنترل تردد RFID، تردد کننده بطور مستقیم شناسایی نمی شود بلکه تردد کننده به واسطه تگ RFID که به آن ملحق شده است شناسایی می شود.

در کنترل تردد RFID از تکنولوژی RFID برای شناسایی استفاده می شود. در کنترل تردد RFID، ریدر از طریق امواج رادیویی، تگ RFID را فعال می کند و تگ، اطلاعات شناسایی خود را که می تواند در حالت ساده یک شماره سریال باشد بر روی امواج ارسالی ریدر سوار کرده و به ریدر بر می گرداند (در حالت پسیو passive) و یا در صورتیکه تگ انرژی کافی برای ارسال داشته باشد با تولید امواج رادیویی آن را ارسال می کند (در حالت اکتیو active).

سیستم های کنترل تردد RFID اکتیو و پسیو (active vs passive)

در کنترل تردد RFID، تگ ها از لحاظ تأمین انرژی به دو دسته اکتیو و پسیو تقسیم می شوند.

در کنترل تردد RFID پسیو، تگ انرژی خود را از امواج رادیویی ارسالی توسط ریدر دریافت می کند و به همین خاطر محدودیت انرژی دارد و به واسطه این محدودیت معمولاً قدرت پردازش کمتری دارد و برد کمتری در ارسال اطلاعات خود دارد. در کنترل تردد RFID، تگ های پسیو، کم حجم و کم وزن و ارزان می باشند و معمولاً به شکل برچسب یا لیبل و یا کارت ISO می باشند.

در کنترل RFID اکتیو، تگ ها انرژی خود را از باتری که درون آنها تعبیه شده است تأمین می کنند و به همین خاطر محدودیت کمتری در تأمین انرژی دارند و لذا قدرت پردازش بیشتری داشته و برد ارسال بیشتری هم دارند. تگ های اکتیو معمولاً به سنسور نیز مجهز می باشند. سنسور می تواند سنسور دما، فشار، حرکت یا شتاب و غیره باشد. نگهداری تگها در سیستمهای کنترل تردد RFID اکتیو به دلیل نیاز به تعویض باتری تگ ها و یا خود تگ ها بسیار سخت می باشد. برای ثبت و کنترل تردد نامحسوس افراد، معمولاً از تگ های اکتیو استفاده می شود.

سیستم کنترل تردد (کنترل دسترسی) ، سیستم کنترل تردد (کنترل دسترسی) rfid اکنیو و پسیو

فرکانس کاری سیستم های کنترل تردد RFID

سیستمهای کنترل تردد RFID از لحاظ فرکانس کاری به سه دسته عمده LF ،HF ،UHF تقسیم می شوند.

در کنترل تردد LF Low Frequency فرکانس کاری 125KHz می باشد. به واسطه این فرکانس برد ارتباطی تگ و ریدر کوتاه و در حد چند سانتی متر است (کمتر از 10 سانتی متر) و تبادل اطلاعات با سرعت پایین انجام می شود. به واسطه سرعت پایین تبادل اطلاعات بین تگ و ریدر، در کنترل تردد LF، اطلاعات کمی (در حد شماره سریال) تبادل شده و امنیت پایین تری دارند. کنترل تردد RFID LF ارزانترین روش کنترل تردد است.

در کنترل تردد HF High Frequency فرکانس کاری 13.56MHz می باشد. به واسطه این فرکانس برد ارتباطی تگ و ریدر کوتاه و در حد چند سانتی متر است (کمتر از 10 سانتی متر) و تبادل اطلاعات با سرعت نسبتاً خوبی انجام می شود و انرژی به میزان مناسبی به تگ می رسد. به واسطه سرعت مناسب تبادل اطلاعات بین تگ و ریدر و انرژی مناسب برای پردازش، در کنترل تردد HF، امکان تصدیق اصالت تگ وجود داشته و این نوع کنترل تردد rfid می تواند از امنیت بالایی برخوردار باشد.

در کنترل تردد UHF Ultra High Frequency فرکانس کاری در حدود 900MHz می باشد. به واسطه این فرکانس برد ارتباطی تگ و ریدر نسبتاً زیاد و در حد چند متر است (حدود 10 متر) و تبادل اطلاعات با سرعت نسبتاً خوبی انجام می شود ولی انرژی (با توجه به برد زیاد) به میزان نه چندان مناسبی به تگ می رسد. به واسطه محدودیت انرژی و در نتیجه محدودیت پردازش، در کنترل تردد UHF، امکان تصدیق اصالت تگ وجود ندارد. کنترل تردد HF گرانترین سیستم کنترل تردد RFID می باشد.