ریدر برد بلند RFID (انتن برد بلند UHF)

ریدر برد بلند RFID ( آنتن برد بلند uhf)

ریدر برد بلند rfid (انتن برد بلند uhf ) رابط های بین تگ و کنترلر سیستم کنترل تردد می باشند ، به طوریکه اطلاعات را از تگ دریافت کرده و به نرم افزار ارسال می کنند. ریدر برد بلند (انتن uhf) های RFID  از امواج رادیویی برای دریافت اطلاعات از تگ و ارسال اطلاعات به کنترلر و در نهایت نرم افزار استفاده می کنند.

فرکانس این امواج رادیویی بسته به نوع تگ rfid در سه محدوده ی فرکانس LF,HF,UHF قرار می گیرد. ریدر برد بلند ( انتن برد بلند uhf) RFID  از نظر برد خواندن انواع متفاوتی دارند که رایجترین نوع آن ها ریدر برد بلند rfid (انتن های برد بلند uhf ) می باشد. ریدر برد بلند rfid (انتن های برد بلند uhf ) به واسطه ی برد زیادی که دارند موارد استفاده ی بیشتری را شامل می شوند.

برای خواندن تگ rfid توسط ریدر برد بلند rfid (انتن برد بلند uhf) لازم نیست که تگ ها حتما در دید مستقیم ریدر قرار بگیرند و تنها قرار گرفتن در شعاع مناسب ریدر منجر به خواندن تگ و دریافت اطلاعات می شود. ریدر های برد بلندRFID) انتن برد بلند uhf)  تا فاصله ی 20 متری هم توانایی خواندن تگ های rfid را دارند و این فاصله با توجه به شرایط محیطی متغیر می باشد.

در ریدر های برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf ) RFID  برای دریافت اطلاعات و ارسال امواج رادیویی یک ماژول RF تعبیه شده است . در صورتی که ریدر برد بلند ( انتن برد بلند uhf ) RFID  برای پارکینگ و کنترل تردد خودرو باشد این ریدر های برد بلند rfid( انتن برد بلند uhf) باید برد بیشتر داشته باشند تا تگ های rfid چسبانده شده روی شیشه ی خودرو ها را راحتتر بخوانند. اما اگر برای کنترل تردد افراد باشد لازم به برد خیلی بلند نیست و تنها چند سانتی متر برد خواندن برای دریافت تگ اطلاعات افراد کافیست مثل گیت های ورود در مترو که با قرار دادن کارت مترو در فاصله ی چند سانتی متری آنها فرمان بازشدن گیت داده می شود.

ریدر های برد بلند rfid( انتن برد بلند uhf )  در قسمت ورودی ساختمان ها نصب می شود و به یک دستگاه کنترل تردد ( اکسس کنترل ) متصل می شود. ریدر های برد بلند rfid( انتن های uhf)  اولین ورودی اطلاعات در سیستم کنترل تردد ( اکسس کنترل ) می باشند.

از مزیت های استفاده از ریدر برد بلند RFID  (انتن برد بلند uhf) در سیستم کنترل تردد پارکینگ عدم نیاز به پیاده شدن راننده می باشد که ریدر برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf ) به دلیل داشتن قابلیت خواندن زیاد اطلاعات تگ برچسبی rfid روی شیشه ی خودرو را خوانده برای دستگاه کنترل تردد ارسال کرده و کنترلر تردد ، فرمان باز شدن درب را می دهد.

ریدر های برد بلند rfid ( انتن های برد بلند uhf )در انواع مختلفی می باشند مثل ریدر برد بلند rfid (انتن برد بلند uhf)رومیزی ٬ ریدر برد بلند (انتن برد بلند ) .

ریدر های برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf ) به عنوان بخشی از سیستم کنترل تردد ( کنترل دسترسی ) عمل دریافت اطلاعات در هنگام ورود افراد خودروها و اشیا انجام می دهد. ریدر های برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf) در قسمت ورودی ساختمان یا پارکینگ قرار می گیرند تا در هنگام ورود افراد اشیا و خودروها اطلاعات را توانند دریافت کنند.

ریدر های برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf) به سبب برد بلندی که دارند بیشتر در سیستم مدیریت پارکینگ و برای کنترل ورود و خروج خودروها به پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

برد ریدر های برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf ) در بعضی موارد تا 10 متر هم می رسد که این امر موجب تسریع عمل ورود خودروها به پارکینگ می شود چرا که  هر چه برد کمتر باشد خودرو باید فاصله ی کمتری با ریدر برد بلند rfid( انتن برد بلند uhf) داشته باشد و در بعضی مواقع جایگیری در مقابل ریدر برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf ) به علت طراحی ساختمان مشکل می باشد.

ریدر برد بلند rfid (انتن برد بلند uhf) استفاده شده در سیستم کنترل تردد پاکینگ ( سیستم مدیریت پارکینگ ) تگ های rfid نصب شده بر روی شیشه ی جلویی خودرو ها خوانده و اطلاعات را به کنترلر می فرستد . ریدر برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf) تنها اطلاعات را از کارت و تگ های rfid دریافت کرده و به کنترلر ارسال می کند و وظیفه ی تطبیق این اطلاعات با اطلاعات موجود در سیستم کنترل تردد بر عهده ی کنترلر می باشد.

ریدر های برد بلند  rfid ( انتن برد بلند uhf) با برد کوتاه نیز موجود می باشند که به صورت ریدر های رومیزی و ریدرهای برد کوتاه rfid( انتن برد کوتاه ) در قسمت محصولات ریدر های برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf) قابل مشاهده می باشند.

ریدر های برد بلند rfid ( انتن برد بلند uhf) معمولا در قسمت بیرونی ساختمان و در فضای باز قرار می گیرند به ویژه در مواردی که در سیستم های مدیریت پارکینگ ( سیستم کنترل تردد پارکینگ ) به کار برده می شوند. از همین رو ریدر های برد بلند rfid(انتن برد بلند uhf) باید استاندارد IP بالایی داشته باشند تا در صورت وجود شرایط محیطی مرطوب و هوای الوده نسبت به گرد و غبار ، الودگی و رطوبت امکان اسیب دیدگی زیاد نداشته باشند.

پایه انتن برد بلند ( ریدر برد بلند rfid)

پایه انتن ابزاری است برای نصب انتن برد بلند uhf ( ریدر برد بلند rfid ) که به عمل نگه داری و نصب بهتر انتن کمک می کند. از پایه انتن برد بلند uhf ( ریدر برد بلند rfid) زمانی استفاده می کنیم که محل مناسبی برای نصب انتن برد بلند uhf( ریدر برد بلند rfid ) نداریم یا احتمال اسیب دیدن انتن برد بلند uhf ( ریدر برد بلند rfid ) به هنگام نصب افزایش پیدا می کند. در این صورت از پایه انتن برد بلند uhf ( ریدر rfid ) استفاده می کنیم . پایه انتن برد بلند uhf ( ریدر برد بلند rfid) در قسمت محصولات ریدر برد بلند rfid( انتن برد بلند uhf) موجود می باشد.