جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ریدر برد بلند RFID | آنتن برد بلند UHF

ریدر برد بلندRFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF)

ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) با استفاده از امواج UHF کارت  UHF و تگ UHF‌را شناسایی میکند. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) و راه اندازه سیستم کنترل تردد خودرو ها در مجتمع های بزرگ باعث صرفه جویی درهزینه ها و اتوماتیک کردن باز شدن درب های پارکینگ بدون نیاز به پیاده شدن فرد از ماشین و عدم نیاز به داشتن ریموت کنترل پارکینگ می شود. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) نسبت به سیستم پلاک خوان خودرو بهتر است و مشکلات پلاک خوان مثل کثیف بودن پلاک خودرو توقف در ورودی و ایجاد صف و غیره را ندارد.

 ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) یا  RFID انواع مختلفی دارد و به دو دسته ریدر برد بلندRFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) با انتشار خطی و ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) با انتشار دایره ای تقسیم می شود. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) با انتشار خطی دامنه بیشتر دارد اما مشکل جهت گیری دارند و  ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) با انتشار دایره ای برد کوتاه تر دارند اما در تمامی جهات قادر به قرائت تگ RFID و کارت  RFID هستند. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) رابط های بین تگ RFID و کنترلر سیستم کنترل تردد RFID می باشند، به طوریکه اطلاعات را از تگ RFID دریافت کرده و به نرم افزار ارسال می کنند. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) RFID   از امواج رادیویی برای دریافت اطلاعات از تگ و ارسال اطلاعات به کنترلر و در نهایت نرم افزار استفاده می کنند.

بهترین ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF)

برای خرید بهترین ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) باید به نیاز خود و ویژگی های دستگاه توجه نمایید. برای خرید بهترین ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) با کارشناسان شرکت فرافن سامانه آسیا تماس بگیرید.

فرکانس وبرد ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF)

فرکانس امواج رادیویی ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) بسته به نوع تگ RFID و کارت RFID در سه محدوده ی فرکانس LF ،HF ،UHF قرار می گیرد. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) uhf) RFID از نظر برد خواندن انواع متفاوتی دارند که رایجترین نوع آن ها ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) می باشد. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) به واسطه ی برد زیادی که دارند موارد استفاده ی بیشتری را شامل می شوند.

برای خواندن تگ RFID و کارت RFID توسط ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) لازم نیست که تگ ها حتما در دید مستقیم ریدر RFID قرار بگیرند و تنها قرار گرفتن در شعاع مناسب ریدر RFID منجر به خواندن ریدر RFID و دریافت اطلاعات می شود. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) تا فاصله ی 20 متری هم توانایی خواندن تگ های RFID را دارند و این فاصله با توجه به شرایط محیطی متغیر می باشد.

 کنترل تردد خودرو (کنترل تردد پارکینگ) و ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF)

ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) برای دریافت اطلاعات و ارسال امواج رادیویی یک ماژول RF تعبیه شده است. در صورتی که ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) برای پارکینگ و کنترل تردد خودرو باشد این ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) باید برد بیشتر داشته باشند تا تگ های RFID چسبانده شده روی شیشه ی خودرو ها را راحتتر بخوانند. اما اگر برای کنترل تردد افراد باشد لازم به برد خیلی بلند نیست و تنها چند سانتی متر برد خواندن برای دریافت تگ اطلاعات افراد کافیست مثل گیت های ورود در مترو که با قرار دادن کارت مترو در فاصله ی چند سانتی متری آنها فرمان بازشدن گیت داده می شود.

محل نصب ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF)

ریدر های برد بلند RFID (انتن برد بلند uhf) ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF یا آنتن برد بلندRFID یا ریدر برد بلند UHF) در قسمت ورودی ساختمان ها نصب می شود و به یک دستگاه کنترل تردد (اکسس کنترل و کنترل دسترسی) متصل می شود. ریدر برد بلندRFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) اولین ورودی اطلاعات در سیستم کنترل تردد (اکسس کنترل و کنترل دسترسی) می باشند.

مزایای ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF)

از مزیت های استفاده از ریدر برد بلند RFID  (انتن برد بلند uhf) ریدر برد بلندRFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) در سیستم کنترل تردد پارکینگ و سیستم کنترل تردد خودرو عدم نیاز به پیاده شدن راننده می باشد که ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) به دلیل داشتن قابلیت خواندن زیاد اطلاعات تگ برچسبی RFID روی شیشه ی خودرو را خوانده برای دستگاه کنترل تردد ارسال کرده و کنترلر تردد، فرمان باز شدن درب را می دهد.

ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) در انواع مختلفی می باشند مثل ریدر برد بلندRFID رومیزی (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF). و ریدر برد کوتاه RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF).

ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) به عنوان بخشی از سیستم کنترل تردد (کنترل دسترسی و اکسس کنترل) عمل دریافت اطلاعات در هنگام ورود افراد خودروها و اشیا انجام می دهد. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) در قسمت ورودی ساختمان یا پارکینگ قرار می گیرند تا در هنگام ورود افراد اشیا و خودروها اطلاعات را توانند دریافت کنند.

 دلایل محبوبیت ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) در سیستم کنترل تردد پارکینگ

ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) به سبب برد بلندی که دارند بیشتر در سیستم مدیریت پارکینگ و برای کنترل ورود و خروج خودروها به پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

برد ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) در بعضی موارد تا 10 متر هم می رسد که این امر موجب تسریع عمل ورود خودروها به پارکینگ می شود چرا که  هر چه برد کمتر باشد خودرو باید فاصله ی کمتری با ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) داشته باشد و در بعضی مواقع جایگیری در مقابل ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) به علت طراحی ساختمان مشکل می باشد.

ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) استفاده شده در سیستم کنترل تردد پاکینگ (سیستم مدیریت پارکینگیا سیستم کنترل تردد خودرو) برچسب RFID یا تگ های RFID نصب شده بر روی شیشه ی جلویی خودرو ها خوانده و اطلاعات را به کنترلر می فرستد. ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) تنها اطلاعات را از کارت RFID و تگ های RFID دریافت کرده و به کنترلر ارسال می کند و وظیفه ی تطبیق این اطلاعات با اطلاعات موجود در سیستم کنترل تردد بر عهده ی کنترلر می باشد.

انواع ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF)

ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) با برد کوتاه نیز موجود می باشند که به صورت ریدر های رومیزی و ریدرهای برد کوتاه RFID (انتن برد کوتاه) در قسمت محصولات ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) قابل مشاهده می باشند.

نحوه استفاده از ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF،  آنتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF)

ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) معمولا در قسمت بیرونی ساختمان و در فضای باز قرار می گیرند به ویژه در مواردی که در سیستم های مدیریت پارکینگ (سیستم کنترل تردد پارکینگ، کنترل تردد خودرو) به کار برده می شوند. از همین رو ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) باید استاندارد IP بالایی داشته باشند تا در صورت وجود شرایط محیطی مرطوب و هوای الوده نسبت به گرد و غبار، الودگی و رطوبت امکان اسیب دیدگی زیاد نداشته باشند.

پایه انتن برد بلند یا ریدر برد بلند RFID (انتن بردبلند UHF، انتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF)

پایه انتن ابزاری است برای نصب ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) که به عمل نگه داری و نصب بهتر انتن کمک می کند. از پایه ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) زمانی استفاده می کنیم که محل مناسبی برای نصب ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) نداریم یا احتمال اسیب دیدن ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF)  به هنگام نصب افزایش پیدا می کند. در این صورت از پایه ریدر برد بلند RFID (آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF) استفاده می کنیم. پایه انتن برد بلند UHF (ریدر برد بلند RFID) در قسمت محصولات ریدر برد بلند RFID (انتن بردبلند UHF، انتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF) موجود می باشد.

ریدر برد بلند RFID (انتن بردبلند UHF، انتن برد بلند RFID، ریدر برد بلند UHF، کارت خوان برد بلند UHF، کارت خوان برد بلند تگ RFID، برد بلند RFID reader، برد بلند آنتن RFID، ماژول بردبلند RFID، ماژول UHF، ماژول RFID UHF، تگ لیبل برد بلند، UHF ANTENNA، قرائتگر تگ RFID، انتن  UHF، سیستم کنترل تردد پارکینگ، Parking Access Control System، کنترل تردد خودرو، LONG RANGE ATENNA، ریدر برد بلندRFID، آنتن بردبلند UHF، آنتن برد بلندRFID، ریدر برد بلند UHF مغز اصلی یک سیستم است که به صورت بی سیم با تگ  RFID و برچسب RFID ارتباط بر قرار میکند و اطلاعات تگ RFID و برچسب RFID را به نرم افزار انتقال می دهد.