سامانه کلید من

مدرن و امروزی

سامانه مدیریت شارژینگ ساختمان و کنترل تردد

همراه با آسایش ، آرامش و امنیت

سامانه جامع حسابداری

کلید من یک سامانه جامع و هوشمند حسابداری جهت ثبت هزینه ها و درآمد های ساختمان شامل شارژ ساختمان را در اختیار مدیر قرار میدهد و امکان پرداخت شارژ و ثبت اتوماتیک آن را از طریق درگاه اینترنتی برای ساکنین فراهم می آورد. سامانه حسابداری کلید من بر پایه حسابداری دوبل بوده و امکان ایجاد حساب های مختلف و مشاهده و گزارشگیری از هر حساب و تولید تراز مالی ساختمان را فراهم می آرود.

سامانه جامع حسابداری سامانه فراگارد

هوشمند سازی جمع آوری شارژ

شارژ ماهیانه هر واحد توسط مدیر ساختمان تعریف میشود و در روز مقرر به طور خودکار توسط سامانه به حساب بدهکاری واحد منظور میشود و پیرو آن یک پیامک درخواست پرداخت شارژ برای ساکن واحد ارسال میشود. در صورت عدم پرداخت شارژ، پیامک درخواست پرداخت برای چندمین بار جهت اطلاع رسانی مجدد به ساکن ارسال میگردد تا اینکه ساکن نسبت به پرداخت شارژ اقدام نماید.

هوشمند سازی جمع آوری شارژ سامانه فراگارد

کنترل هوشمند پرداخت شارژ

شارژبان سخت افزاری است که در سامانه کلید من، وظیفه کنترل پرداخت شارژ را انجام میدهد. در صورت مجهز نبودن درب پارکینگ مجتمع یا آپارتمان به شارژبان، در صورت عدم پرداخت شارژ توسط ساکن در مهلت مقرر و پس از اطلاع رسانی بدهی واحد از طریق پیامک، ریموت ساکن بطور اتوماتیک غیر فعال میگردد تا اینکه ساکن نسبت به پرداخت شارژ از طریق وب سایت یا اپلیکیشن کلید من اقدام نماید.

قابلیت مشاهده صورتحساب

ساکنین میتوانند صورتحساب واحد خود را شامل شارژ های واحد و پرداختی های خود و یا صورت وضعیت حساب های ساختمان شامل هزینه ها و وضعیت صندوق ساختمان را از طریق وب سایت و یا اپلیکیشن کلید من مشاهده نمایند.

قابلیت مشاهده صورتحساب در سامانه فراگارد

مدیریت و کنترل تردد

ریموت های پارکینگ توسط مدیر ساختمان از طریق وب سایت سامانه و یا اپلیکیشن موبایل کلیدمن؛ قابل تعریف، فعال و غیر فعال کردن است. تردد های انجام شده در ساخمان در سامانه ثبت شده و گزارش تردد های ساختمان توسط مدیر و گزارش تردد های هر واحد توسط ساکن آن واحد قابل مشاهده است.

باز کردن درب با تلفن هوشمند

کلید من به ساکنین این امکان را میدهد که بدون استفاده از ریموت کنترل با استقاده از گوشی تلفن همراه خود، درب را باز نموده و تردد نماید (در صورت متصل بودن گوشی به اینترنت). این امکان، نگرانی خالی شدن باتری ریموت کنترل، خراب شدن دکمه های ریموت کنترل و به همراه داشتن چندین ریموت برای بازکردن درب های مختلف در ساختمان های مختلف را مرتفع میسازد.

امکانات سامانه کلید من

•   ایجاد حساب و سیستم حسابداری مالی برای مجتمع با امکان ثبت شارژ ها، درآمد ها، هزینه ها و سایر دریافت ها و پرداخت ها 

•    ایجاد حساب مالی برای هر واحد با امکان ثبت شارژ ها و هزینه ها و سایر دفترچه ها و پرداخت ها

•    امکان ثبت پرداخت شارژ هریک از واحد ها توسط مدیر خارج از سیستم پرداخت اینترنتی

•    امکان محاسبه خودکار و ثبت شارژ به نسبت مساحت یا به نسبت نفرات (توسط مدیر)

•    ثبت اتوماتیک شارژ ماهیانه هر واحد به حساب واحد (توسط سامانه)

•    پایش خودکار حساب مالی واحد و فعال یا غیر فعال سازی کلید های واحد بر اساس بدهکار بودن یا نبودن واحد (توسط سامانه)

امکانات سامانه کلید من
 • تعریف کنترل یا  عدم کنترل بدهی برای هر واحد
 • تعریف مهلت تصفیه حساب برای واحد های مجتمع 
 • ارسال پیامک هشدار غیرفعال سازی کلید های واحد به ساکن
 • تعریف تناوب ارسال پیامک هشدار 
 •  تعریف حداکثر دفعات ارسال پیامک هشدار
 • تعریف شارژ ماهیانه برای هر واحد به صورت مجزا
 • امکان مشخص نمودن روز ثبت شارژ اتوماتیک واحد ها (چه روزی از ماه)
 • تعریف گروه های دسترسی مختلف برای هر مجتمع و اختصاص آن به منظور تفکیک دسترسی ها
 • امکان تعریف گروه دسترسی برای هر واحد در دو حالت فعال و غیر فعال بطور مجزا

 

امکانات سامانه فراگارد
 • تعریف شروع و پایان اعتبار کلید ها برای هر واحد
 • امکان فعال یا غیرفعال کردن کلید های هر واحد توسط مدیر
 • امکان تعریف، اضافه یا حذف کلید برای هر واحد 
 • امکان مشاهده و گزارشگیری حساب مجتمع و هر یک از واحد ها توسط مدیر مجتمع
 •  امکان مشاهده و گزارشگیری حساب هر یک از واحد ها توسط ساکن واحد
 • امکان مشاهده و گزارشگیری حساب صندوق مجتمع توسط هر یک از ساکنین
 • امکان ثبت تردد های ساکنین در سامانه
 • امکان مشاهده و گزارشگیری تردد های ساکنین توسط مدیر
 • امکان مشاهده و گزارشگیری تردد های هر واحد توسط ساکن آن واحد

جهت مشاهده ویدئو های بیشتر از فرافن سامانه آسیا کلیک کنید.

شرکت فرافن سامانه آسیا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید