جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

استخدام

ارزشمندترین سرمایه ی هر فعالیت گروهی و یا هر شرکت، نیروهای انسانی و نیروهای فکری آن می باشند. پیشرفت در هر زمینه فعالیتی نیازمند پشتوانه ی فکری قوی و هم راستا با یکدیگر است. افراد مشارکت کننده در یک فعالیت هستند که موجبات پیشبرد فعالیت ها در جهت اهداف و هموار نمودن مسیر حرکت ان ها را فراهم می کنند و به همین دلیل است که یکپارچه بودن اهداف افراد در یک فعالیت سازمانی با یکدیگر از ملزومات اساسی برای فعالیت های گروهی و سازمانی می باشد.
در همین جهت شرکت فرافن سامانه اسیا به دنبال جذب نیروی انسانی برای تکمیل گروه سازمانی خود می باشد. شرکت فرافن سامانه اسیا با نزدیک به 13 سال سابقه فعالیت در زمینه عرضه ی سیستم های کنترل تردد (کنترل دسترسی) به دنبال نیروی توانمند و متعهد به فعالیت ها و ارزش های شرکت در زمینه های مربوطه می باشد.

اگر شما :

  • روحیه ی بالای کار تیمی دارید و علاقه مند به کمک به همکاران خود هستید
  • دارای نمونه کار در زمینه ی موقعیت شغلی درخواستی می باشید
  • مشتاق به یادگیری و اموزش در حین انجام کار هستید
  • به دنبال پیشرفت شرکت و پیشرفت خود می باشید
  • متعهد به کار و تلاش در تحویل وظایف محوله

جهت ارسال رزومه ، فرم زیر را پر کنید

شرکت فرافن سامانه آسیا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید