تجهیزات کنترل و ثبت تردد خودرو با استفاده از تکنولوژی RFID و با ریدرهای اکتیو و پسیو و کنترل و ثبت تردد با تکنولوژی نوری و استفاده از سیستم پلاک خوان