مهندسان و کارشناسان فرافن پس از کسب تجربه در پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های نرم‌افزاری مشابه، از سال 1385 اقدام به طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار منحصر به فرد خود نموده‌اند. در طراحی این نرم‌افزار سهولت استفاده از قابلیتهای دستگاههای کنترل تردد از دید کاربر مورد نظر بوده و همین امر موجب شده تا نرم‌افزار قابلیتهای سخت‌افزارهای کنترل تردد را مطابق نیازهای کاربر در اختیار وی قرار داده و همچنین به راحتی به سخت‌افزارهای متنوع و گوناگون ارتباط برقرار کرده و نیازهای کاربر را با توجه به قابلیتهای سخت‌افزاری موجود برآورده نماید.