تجهیزات اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند به منظور اتوماسیون سیستم روشنایی و نورپردازی، سیستم گرمایش و سرمایش، مدیریت انرژی، سیستم امنیتی، سیستم صوتی و …