تگ RFID

تگ rfid وسیله شناسایی تردد کننده در سیستم کنترل تردد rfid است. تگ rfid حاوی اطلاعات شناسایی بوده و بعضاً دارای قدرت پردازش بوده و می تواند از طریق امواج رادیویی با ریدر rfid ارتباط برقرار کند و اطلاعات شناسایی را که در ساده ترین حالت یک شماره سریال است را به ریدر ارسال کند.

تگ های rfid از لحاظ مشخصات فیزیکی، قدرت پردازش، فرکانس کاری، برد تبادل اطلاعات، مقدار حافظه، قابلیت نوشتن اطلاعات و امنیت متفاوت هستند.

مشخصات فیزیکی تگ rfid

تگ های rfid با توجه به نوع آنها و تکنولوژی آنها در ابعاد و اشکال مختلفی ساخته می شوند. یک تگ rfid می تواند به شکل یک برچسب (لیبل) کوچک به اندازه یک سکه (برای چسباندن روی کالا) و یا در ابعاد یک کارت شناسایی (برای در دست گرفتن تردد کننده) و یا به اندازه یک آجر (برای قرار دادن داخل یک تانکر) و یا در ابعاد یک خودکار (برای چسباندن به یک تریلر) باشد. رایج ترین نوع تگ rfid از لحاظ فیزیکی برچسب rfid یا لیبل rfid و یا کارت rfid است.

قدرت پردازش تگ rfid

برخی از تگ های rfid دارای یک لاجیک ساده جهت کنترل ارتباط رادیویی و یک حافظه کوچک جهت ذخیره اطلاعات شناسایی هستند و برخی دیگر شامل پردازنده قوی و حتی کمک پردازنده رمز و حافظه زیاد برای ذخیره سازی اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند. تگ های نوع دوم در حقیقت یک کامپیوتر در ابعاد مینیاتوری هستند. تگ rfid که قدرت پردازش دارد از امنیت بیشتری برخوردار است و البته به انرژی کافی برای پردازش نیاز دارد. لذا این نوع تگ rfid یا باید با باتری کار کند و یا در برد کوتاه با ریدر جهت دریافت انرژی از امواج رادیویی کار کند.

فرکانس کاری تگ rfid

تگ های rfid از لحاظ فرکانس کاری به سه دسته عمده LF, HF, UHF تقسیم می شوند.

تگ LF Low Frequency در فرکانس 125KHz کار می کند. به واسطه این فرکانس برد ارتباطی ریدر و تگ rfid کوتاه و در حد چند سانتی متر است (کمتر از 10 سانتی متر) و تبادل اطلاعات با سرعت پایین انجام می شود. به واسطه سرعت پایین تبادل اطلاعات بین تگ و ریدر، اطلاعات کمی (در حد شماره سریال) تبادل شده و امنیت نسبتاً پایین است.

در تگ HF High Frequency فرکانس کاری 13.56MHz می باشد. به واسطه این فرکانس برد ارتباطی ریدر و تگ rfid کوتاه و در حد چند سانتی متر است (کمتر از 10 سانتی متر) و تبادل اطلاعات با سرعت نسبتاً خوبی انجام می شود و انرژی به میزان مناسبی به تگ rfid می رسد. به واسطه سرعت مناسب تبادل اطلاعات بین تگ و ریدر و انرژی مناسب برای پردازش، امکان تصدیق اصالت تگ rfid وجود داشته و این نوع تگ می تواند از امنیت بالایی برخوردار باشد.

در تگ UHF Ultra High Frequency فرکانس کاری در حدود 900MHz می باشد. به واسطه این فرکانس برد ارتباطی ریدر و تگ rfid نسبتاً زیاد و در حد چند متر است (حدود 10 متر) و تبادل اطلاعات با سرعت نسبتاً خوبی انجام می شود ولی انرژی (با توجه به برد زیاد) به میزان نه چندان مناسبی به تگ rfid می رسد. به واسطه محدودیت انرژی و در نتیجه محدودیت پردازش، امکان تصدیق اصالت تگ وجود ندارد.