تجهیزات کنترل تردد با تکنولوژی RFID و رمز شامل انواع کی پدهای دیجیتال، ریدر با فرکانس های مختلف و …