هر گونه تغییر روی مجوزها توسط کاربران بلافاصله (به صورت Online) در کنترلرها اعمال می‌شود. بدین صورت که مدیران کنترلرها در صورت داشتن مجوز جهت کنترل ترددها می‌توانند از روی سیستم خودشان و اجرای برنامه تحت شبکه مجوز لازم جهت تردد را به فرد مورد نظر داده یا از وی بگیرند. بلافاصله پس از اعمال این تغییرات، برنامه سرور با کنترلر مربوطه ارتباط برقرار کرده و اطلاعات را به کنترلر انتقال می‌دهد. پس از اتمام کار، کنترلر به صورت کاملا مستقل عمل کرده و تردد افراد را با توجه به مجوزهای داده شده با آنها کنترل می‌کند.