با توجه به تنوع سخت‌افزارهای کنترل تردد موجود، امکان تعریف آنها در نرم افزار مهیا بوده و می‌توان قابلیتهای فراهم شده نرم‌افزار را در صورتیکه سخت‌‌افزار اجازه دهد روی آن اجرا نمود.