سرمایه گذاری فرافن سامانه آسیا در تحقیق و توسعه و ارتقاء دایمی محصولات و خدمات، قرار گرفتن این شرکت را در زمره پیشروترین شرکت های صنعت امنیت تضمین می نماید.