فرافن سامانه آسیا یک مجموعه کامل و مدرن از محصولاتی که آزمونهای بسیار سختی را در پروژه ­های بسیار حساس و در شرایط محیطی متفاوت در سراسر کشور با موفقیت پشت سر گذاشته­ اند ارایه میکند. با گسترش محصولات شرکت بر اساس تکنولوژیهای RFID و بیومتریک و دارا بودن مجموعه کامل تجهیزات نظارتی، فرافن سامانه آسیا یک مجموعه کامل و نهایی را به مشتریان خود عرضه می­کند.