انواع قفل های رمزی، RF و اثر انگشتی برای مدیریت اتاقهای هتل و یا ادارات و نیز استفاده در آپارتمانها و واحد های تجاری و مسکونی