خلاص کن قفل شفتی

DAR-24 سیستم خلاص کن برای قفل های شفتی می باشد. در صورت بروز هر گونه مشکل در سیستم الکتریکی یا مکانیکی قفل شفتی و یا در مواقع اضطرار با استفاده از این خلاص کن و کلید مربوطه می توان قفل را خلاص و در را باز نمود.

این محصول ساخت پگاسوس تایوان می باشد.