انواع ریدرها و کنترلرهای بیومتریک شامل ریدرهای اثر انگشت، تشخیص چهره، تشخیص عنبیه و …