• امکان پیاده سازی سیستم به صورت توزیع شده در چند سایت بدون محدودیت در تعداد کنترلرها
  • امکان کنترل اتاقها، پارکینگ و آسانسور
  • امکان بازکردن دربهای ورودی به صورت نرم‌افزاری
  • امکان ذخیره سازی اطلاعات تردد به صورت Text/Excel
  • امکان ارتباط با سیستم‌های حضور و غیاب پرسنلی و نرم‌افزارهای ERP
  • قابل اجرا در سیستم های عامل Windows XP, 2000