امکان اجرای برنامه تحت وب و توسط کاربران متفاوت وجود دارد. هر کاربر با توجه به سطح دسترسی تعریف شده برای وی امکان استفاده از قابلیتهای مختلف نرم‌افزار را خواهد داشت.