تمامی كنترلر‌های تردد و سیستم های شناسایی از طریق شبکه LAN به سرور مرکزی متصل شده و امكان كنترل و نظارت سیستم از طریق شبكه LAN، اینترنت یا خط تلفن نیز امكان پذیر است.