کنترلرهای تردد فرافن ویژگی های امنیتی پیشرفته، ارتباط هوشمند با درها و کارایی برجسته ای را ارائه می دهند. کنترلرهای تردد ما شامل مجموعه کامل و کاملاً کاربردی سخت افزار و نرم افزار بوده و امکان کنترل آنلاین دسترسی به درها، باز و بسته کردن فوری آنها و نظارت بر کلیه ورود و خروج ها را فراهم می کند.