با استفاده از تجهیزات کنترل تردد فرافن امکان ارائه سرویس در سیستمهای زیر فراهم می شود:

  • سیستم کنترل تردد دپارتمانها و اتاقها
  • سیستم کنترل تردد درهای ورودی اصلی و ثبت ساعت ورود و خروج پرسنل و حضور و غیاب
  • سیستم کنترل تردد پارکینگ با استفاده از تکنولوژی RFID و دوربین پلاک خوان
  • امکان ارائه سرویس های مختلف (سرویس های رفاهی و ورزشی، ویدئو کلوپ، رستوران، کتابخانه و …) به کاربران توسط کارت RFID