درب ورودی هتل شهرک صنعتی کاوه به سیستم های کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.