سالن دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ساختمان آبان جنوبی به سیستم کنترل تردد و درب اتوماتیک تجهیز شد. کنترل تردد با استفاده از کارت RFID 125 کیلو هرتز انجام شد.