مرکز فناوری اطلاعات ستاد نیروی دریایی سپاه جمهوری اسلامی به سیستم کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا مجهز شد.