بنیاد مستضعفان و جانبازان جمهوری اسلامی به ورودی اتوماتیک درب پارکینگ مجهز شد.